inner banner

Lavmands klar til
nye miljøzoneregler
jan01

Den 7. maj 2019, besluttede et bredt flertal at skærpe kravene til kørsel med dieselbiler i miljøzonerne. Således at man fra den 1. juli 2022 kun må køre i miljøzonerne hvis man har et godkendt lukket partikelfilter monteret.

Man har valgt at dele skæringstidspunkterne op i to således at;

-        EURO 4 skal have monteret filter inden den 1. juli 2020

-        EURO 5 skal have monteret filter inden den 1. juli 2022

Lavmands er klar med den mest moderne teknologi at eftermontere Partikelfiltre på alle størrelser dieselkøretøjer over 3,5 ton.

 

Link til div. lovgivning bekendtgørelser mm.

Information fra Miljø- og fødevarestyrelsen

https://mst.dk/luft-stoej/luft/miljoezoner/nye-regler-om-miljoezoner-fra-1-juli-2020/

 

Miljøbeskyttelsesloven se §15

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210726

 

Bekendtgørelse nr. 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210268

 

Tilmeld nyhedsbrev X Luk

Udfyld venligst recaptcha.